bavaria50
elöljáró szó magamról gondolatok naplók hajózni jó! az Óceán
  alfabetikusan mint rendező mint producer      
     
  Tükörcserepek, Magyarország - 1956
angol verzió: Fragments of a shattered mirror Hungary, 1956
1996, video, 84 perc,
2006, DVD (magyar/angol verzió)

Szakértő: Hegedüs B. András
Operatőr: Rák József
Dramaturg: Kabdebó György
Vágó: Kollányi Judit
Gyártásvezető: Viktorin Kornél
Producer: Kabdebó György
Rendező: Vitéz Gábor

készült a Soros Alapítvány támogatásával

"Ötvenhatot értelmeznie szíve joga mindenkinek. De ötvenhatot kisajátítani senkinek sincs joga"
Göncz Árpád
Az 1956-os eseményekről számos film és TV-műsor készült korábban is, a közelmúltban is. Ezek általában visszaemlékezésekre, ideologikus prekoncepciókra épülnek. Meg kellett végre kísérelni csak és kizárólag hiteles dokumentumokra támaszkodva felidézni a történéseket.
A film készítőinek néhány alapvető nehézséggel kellett szembenéznie:
A forradalom idején készült filmfelvételeknek napjainkban - öt évtized elteltével is - csak töredéke hozzáférhető. Nemcsak a filmkészítők visszaemlékezéseiből, de a korabeli sajtóból is nyomon követhető, hogy számos magyar forgatócsoport dolgozott az események megörökítésén, sőt az első - elkészült - film bemutatóját 1956. november 4-én estére tervezték. Külföldi híradó-tudósítók is forgattak, amiről filmfelvételek is tanúskodnak. Elképzelhetetlen, hogy a Parlament épületében mindössze egyetlen napon (november 3-án) készült két rövid tudósítás, hogy egyetlen mozgókép sem készült a forradalom olyan vezető személyiségéről, mint Nagy Imre, hogy a tizenkét nap alatt egyetlen szinkron-hangos felvételt csináljanak (Mindszenty november 1-jei beszéde). A leforgatott anyag egy része valószínűleg megsemmisült, más része továbbra is zárt archívumok mélyén lappang.
Sok fontos eseményről nem készültek, nem készülhettek felvételek.Az ismert képek közül ki kellett szűrni a rekonstruált, hamisított felvételeket.
A leggazdagabb forrásanyag, az ún. Mikó-gyűjtemény feldolgozatlanul maradt fenn, a különböző összeállítások pedig rendkívül "szabadon" bántak a képanyaggal, úgy szinte snittenként kellett megkísérelni az ábrázolt események helyszín és időpont szerinti azonosítását.
A hiányos mozgókép-anyag kiegészítésére alkalmazhatók azok a fényképek, amelyeket a múzeumok és tudományos intézetek gyűjtöttek össze, mindenekelőtt a Legújabbkori Történeti Múzeum Fényképtára, valamint a korabeli sajtó, röplapok és plakátok, ám ezen anyagok felhasználásának határt szab a mozgókép természete.
A film tehát sem terjedelmi okokból, sem az előzőleg vázolt okokból nem adhat teljes képet az 1956-os forradalomról. Kísérletet tehet azonban arra, hogy a hiteles képanyagra támaszkodva a történettudomány mai állása szerint vázlatos összefoglaló képet adjon az eseményekről.
 
A produkciót támogatta a(z): 1956-os Intézet, Magyar Filmintézet, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Legújabbkori Történeti Múzeum, Magyar Rádió Rt, Magyar Távirati Iroda, Magyar Televizió, Open Society Archives, Országos Meteorológiai Szolgálat, Országos Széchenyi Könyvtár, Politikatörténeti Intézet