bavaria50
elöljáró szó magamról filmográfia naplók hajózni jó! az Óceán
    én írtam rólam írták      
      Itt próbálom összeszedni mindazt, amit elkövettem és amit ellenem követtek el. Érdekes, hogy mindaddig, míg rendszeresen filmeket rendeztem, azaz főállású filmíró voltam (egy kivétellel valamennyi filmemnek magam voltam a forgatókönyv- és szövegírója) nem éreztem késztetést az önálló írásra.
Az erre való gerjedelem ezután is csak lassan-lassan alakult ki bennem, eleinte a szükebb, vagy tágabb értelemben vett szakmai környezetem bírt rá egy-egy cikk, vagy kisebb tanulmány megírására.
Azt hiszem ez a honlap-ötlet erősítette meg bennem azt az elhatározást, hogy önéletrajzi jellegű írásokat szüljek, majd elválik, milyen sikerrel?